נגישות באתר
מפה Eilat Taielet
Computer stores in Eilat Taielet
Information, Operating hours and Directions for the branch of KSP Computers Eilat Taielet
Eilat Taielet
About Eilat Taielet
Computer store phone number Eilat TaieletTelephone: 1-599-555-700
Computer store address Eilat TaieletAddress: Beit HaGesher Eilat Taielet.
Notes for a computer store Eilat TaieletNotes: בית הגשר, דרך פעמי שלום מול כדור הבאנג'י
Operating hours of the branch Eilat Taielet
Operating hours of the branch Eilat TaieletSun. - Thu.: 11:00-20:00
operating hours at Fri. / HolidaysFri. / Holidays: 09:00-15:00
Saturday evening: Закрыто
Branch photos Eilat Taielet
חנויות מחשבים Eilat Taielet חנות מחשבים Eilat Taielet
Eilat Taielet located at Beit HaGesher בית הגשר, דרך פעמי שלום מול כדור הבאנג'י is one of 50 KSP's chain сomputer stores. The branch weekdays operating hours is 11:00-20:00 and on fridays and holidays 09:00-15:00. Branch Eilat Taielet specializes in the sales of laptops, desktop computer, mobile phones, gaming consoles, peripherals and thousands of technology products from the leading brands and manufacturers. Computer store in Eilat Taielet has more than 7558 products and over 200 different models of laptops. In addition, we offer a wide range of technology accessories and gadgets, such as tablets, PDAs, cellular phones, streamers, gaming consoles, and more. You are invited to get into a computer store Eilat Taielet in your city and enjoy the shopping experience at unbeatable prices. We are available for you by phone 1-599-555-700 or by phone for the whole country 1-599-555-700. Have a gerat shopping. Sincerely, KSP Eilat Taielet.
YOGA 910