נגישות באתר
מפה Tel-Aviv Ha'Masger
Computer stores in Tel-Aviv Ha'Masger
Information, Operating hours and Directions for the branch of KSP Computers Tel-Aviv Ha'Masger
Tel-Aviv Ha'Masger
About Tel-Aviv Ha'Masger
Computer store phone number Tel-Aviv Ha'MasgerTelephone: 04-8141701/3/4
Computer store address Tel-Aviv Ha'MasgerAddress: Ha'Masger 53 st. Tel-Aviv Ha'Masger.
Notes for a computer store Tel-Aviv Ha'MasgerNotes: חנייה חופשית
חנייה חינם
Operating hours of the branch Tel-Aviv Ha'Masger
Operating hours of the branch Tel-Aviv Ha'MasgerSun. - Thu.: 10:00-19:00
operating hours at Fri. / HolidaysFri. / Holidays: 09:30-14:00
Saturday evening: Закрыто
Branch photos Tel-Aviv Ha'Masger
חנויות מחשבים Tel-Aviv Ha'Masger חנות מחשבים Tel-Aviv Ha'Masger
Tel-Aviv Ha'Masger located at Ha'Masger 53 st. חנייה חופשית is one of 51 KSP's chain сomputer stores. The branch weekdays operating hours is 10:00-19:00 and on fridays and holidays 09:30-14:00. Branch Tel-Aviv Ha'Masger specializes in the sales of laptops, desktop computer, mobile phones, gaming consoles, peripherals and thousands of technology products from the leading brands and manufacturers. Computer store in Tel-Aviv Ha'Masger has more than 7318 products and over 200 different models of laptops. In addition, we offer a wide range of technology accessories and gadgets, such as tablets, PDAs, cellular phones, streamers, gaming consoles, and more. You are invited to get into a computer store Tel-Aviv Ha'Masger in your city and enjoy the shopping experience at unbeatable prices. We are available for you by phone 04-8141701/3/4 or by phone for the whole country 1-599-555-700. Have a gerat shopping. Sincerely, KSP Tel-Aviv Ha'Masger.
YOGA 910
Errors and Omissions Excepted || Limited for one product to the customer || No wholesale trade without the consent of the company
Abba